Gro Harlem Brundtland
(f. 20.04.1939)

Gro Harlem Brundtland ble født den 20. april 1939 i Bærum. Hun har vært medlem av Bygdøy bydelsutvalg, nestformann i Sosialistisk Studentlag og nestformann i Arbeiderpartiets studentlag, og var nestformann i Det norske Arbeiderparti fra 1975 til 1981. Hun har også vært regjeringsrepresentant i Nordisk Råd og nestformann og formann i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Hun var leder for Stortingets utenrikskomité fra 1980 til 1981 og fra 1989 til 1990.

Hun var leder for Det norske Arbeiderparti i over elleve år, fra april 1981 til november 1992. Brundtland var stortingsrepresentant fra 1977 til 1997. Hun var medlem av Stortingets utenrikskomité fra oktober 1996 til hun forlot Stortinget i 1997.

Gro Harlem Brundtland er utdannet lege ved Universitetet i Oslo fra 1963. Av videre utdannelse har hun Master of Public health ved Harvard-universitetet fra 1965. I perioden 1966 til 1968 var hun ansatt i Helsedirektoratet, og fra 1968 til 1974 var hun assisterende overlege ved Oslo helseråd. I 1974 ble hun miljøvernminister, og i denne stillingen satt hun fram til 1979. I åtte måneder, fra 4. februar til 14. oktober 1981, var Gro Harlem Brundtland Norges første kvinnelige statsminister. Hun ble verdenskjent for å ha tatt med hele åtte kvinnelige medlemmer i en regjering på til sammen atten. Gjennom hele sin politiske karriere har hun vært spesielt opptatt av helsespørsmål, kvinners kår og barns velferd.

I 1983 fikk hun spørsmål fra daværende generalsekretær i FN om hun ville etablere og lede FNs spesialkommisjon for miljø- og utviklingsspørsmål, noe hun aksepterte. Etter mer enn tre års arbeid med forskning og offentlige høringer rundt om i hele verden, publiserte kommisjonen sin rapport "Our Common Future" i april 1987.

Fra 9. mai 1986 til 16. oktober 1989 var Brundtland statsminister i en mindretallsregjering. Fra 3. november 1990 til 25. oktober 1996 ledet hun på ny en mindretallsregjering, der ni av nitten ministre var kvinner. På landsmøtet i 1992 gikk hun av som leder i Arbeiderpartiet, som hun hadde ledet siden 1981. Selv om hun gikk av som leder for partiet, fortsatte hun som leder for partiets mindretallsregjering. Den 17. oktober 1996 gikk hun av som statsminister, og partiets leder Thorbjørn Jagland tok over.

Gro Harlem Brundtland har hatt en rekke internasjonale verv. Hun har vært første visepresident i Sosialistinternasjonalen (SI) og medlem i The Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict og The International Task Force on Security Council Peace Enforcement. Hun er nå medlem i The InterAction Council og sitter i The International Advisory Board of the Council of Foreign Relations.

Brundtland har mottatt en rekke internasjonale priser og utmerkelser for sitt arbeid, inkludert The Third World Price i 1988, The Indira Gandhi Price i 1988, the Onassis foundation's Delphi Price i 1992 og The Charemange Price i 1994. I 1998 ble Gro Harlem Brundtland generalsekretær i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Skriv ut
Lukk