Veel gestelde vragen

  • Is informatica technisch?

Op havo en vwo: niet echt. Je leert wel hoe een computer is opgebouwd en misschien haal je een keer een computer uit elkaar. Maar informatica is vooral mensenwerk. Hoe gebruiken mensen informatiesystemen? Niet de machines en de computerprogramma's zijn het belangrijkste, maar de mensen die ermee werken. Het is dan ook belangrijk om te weten hoe mensen met informatie omgaan en hoe ze die informatie willen en kunnen verwerken. Kennis over bedrijfsorganisaties, communicatie en informatieoverdracht zijn dus ook belangrijk, net als sociale vaardigheden en creativiteit.

  • Leer je vooral programmeren?

Nee. Programmeren is maar een van de vele onderdelen op havo en vwo.
In een aantal
vervolgopleidingen leer je programmeren, maar er zijn ook informaticaopleidingen waar je nauwelijks programmeert.
Bij het schoolvak informatica bekijken we alle fasen van een traject, waarin een systeem ontwikkeld wordt.  
1.
 Je onderzoekt eerst waarvoor een geautomatiseerde informatiesysteem moet dienen,
2. J
e overlegt met mensen om te horen welke informatie ze nodig hebben, en je bekijkt de mogelijkheden binnen de organisatie,
3. Je brengt de beschikbare hardware en software in kaart,
4. Je ontwikkelt een nieuw computerprogramma

5. T
enslotte moeten gebruikers met het nieuwe systeem kunnen werken en moet het computersysteem onderhouden en beheerd worden.

  • Is informatica alleen voor jongens?

ICT en informatica staan bekend als een echte mannenwereld. Veel jongens interesseren zich vooral voor de techniek en programmeren. Sommige meisjes natuurlijk ook, maar anderen willen weten hoe en waarvoor je computers kunt gebruiken. In feite staan zij daarom dichter bij gebruikers van nieuwe systemen. Meisjes die het vak volgen, doen het beslist niet slechter dan jongens. Ze beschikken vaak over meer parate kennis en werken meestal nauwkeuriger en meer gestructureerd. Dit zijn belangrijke eigenschappen bij informatica.

  • Moet je al veel van computers weten als je informatica kiest?

Nee. Informatica gaat maar voor een deel over de techniek van hard- en software. Belangrijker zijn de begrippen informatie en communicatie. De computer is slechts een hulpmiddel waarmee mensen informatie kunnen verkrijgen en verwerken. Welke informatie mensen nodig hebben en hoe ze met die informatie omgaan zijn vragen die een centrale rol spelen binnen het vak informatica. Je hoeft dus geen ‘nerd’, ‘freak’ of ‘whizzkid’ te zijn om het vak informatica te kiezen.

  • Zit je alleen maar achter de computer?

Nee. Informatica is vooral ontwikkel- en projectwerk. En dat doe je met andere mensen. Regelmatig voer je overleg met opdrachtgevers of collega's. En bij het schoolvak informatica zul je regelmatig in groepjes moeten samenwerken en overleggen. Allerlei ideeën en oplossingen worden eerst op papier uitgewerkt. Pas later wordt met behulp van de computer een programma ontwikkeld. Een deel van de studielast zit je achter de computer om met ‘tools’ informatiesystemen te ontwerpen of te ontwikkelen, om ontwikkelde programma's te testen en om de resultaten van je opdracht met behulp van je PC te presenteren.