Du er her: Vurdering og oppfølging > Kriteriebasert vurdering

Kriteriebasert vurdering

Kriteriebasert vurdering omfatter bruk av poengberegningsveiledninger – ofte kalt rubrikker – som brukes til å måle læringsresultatene for studenter. Rubrikken, eller poengberegningsveiledningen, gjør det mulig for lærere å dele standardiserte kompetansemål inn i mindre enheter, og brukes til å evaluere studenters læring basert på flere kriterier, og ikke bare én enkelt numerisk poengsum. Hvis vurderingsrubrikken presenteres til de lærende før de begynner å arbeide med oppgaver, er de oppmerksomme på kriteriene som arbeidet vil bli vurdert etter, og kan ta dette med i betraktningen underveis.

I itslearning kan lærerens egne vurderingskriterier, rubrikkene, legges til i målene som er importert til eller opprettet i et fag. Dette kan gjøres fra kompetansemålsiden eller når man redigerer en oppgave som har tilknyttede kompetansemål.

Målene blir deretter knyttet til oppgaver eller egendefinerte aktiviteter. Når lærende arbeider med en oppgave, kan de se vurderingskriteriene, og under vurderingen velger læreren vurderingskriteriet som passer til den leverte oppgaven, med ett enkelt museklikk.

Eksempler på rubrikker

Formatene for vurderingsrubrikker kan variere mellom lærere, men kan deles inn i følgende hovedtyper:

ClosedGenerelle rubrikker
ClosedOppgavespesifikke rubrikker
ClosedHelhetlige rubrikker
ClosedAnalyserubrikker

Komme i gang med kriteriebasert vurdering

Når du skal bruke kriteriebasert vurdering i et fag, gjør du følgende:

  1. Legg til kompetansemål for faget, enten via lageret eller ved å opprette dine egne mål
  2. Definer prestasjonsnivåer for dette faget
  3. Legg til vurderingskriterier tilknyttet kompetansemål
  4. Knytt kompetansemål til en oppgave

Instruksjoner

ClosedLegge til kompetansemål for et fag
ClosedDefinere prestasjonsnivåer
ClosedLegge til vurderingskriterier
ClosedKnytte kompetansemål til oppgaver
ClosedVurdere oppgaver som har vurderingsrubrikker